Kiem The - Kiem The 2 - Kiem The VNG - Kiem The 17 Phai

 1. Đại Sảnh Đường

  Chuyên mục thông báo quan trọng của BQT
  1. Thông báo

   Mục thông báo quan trọng của BQT
   Đề tài thảo luận:
   100
   Bài viết:
   101
   RSS
  2. Sự Kiện

   Khu thông báo event Kiếm Thế VNG
   Đề tài thảo luận:
   63
   Bài viết:
   64
   RSS
 2. Hướng dẫn toàn tập về Kiếm Thế VNG

  Chuyên mục hướng dẫn chơi A-Z
  1. Hướng dẫn Tân Thủ

   Hướng dẫn người mới chơi
   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   27
   RSS
  2. Hướng dẫn trung cấp

   Hướng dẫn cách lên đồ cơ bản
   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   15
   RSS
  3. Hướng dẫn cao thủ

   Hướng dẫn nâng cấp nhân vật cấp cao
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   6
   RSS
  4. Hệ thống Dị Vật Kiếm Thế VNG

   Giới thiệu các dị vật và cách lên
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  5. Tính năng đặc sắc

   Các tính năng đặc sắc của Kiếm Thế VNG
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
   RSS
 3. Thảo Luận 17 Phái của Kiếm Thế VNG

  Nơi giới thiệu, thảo luận 17 phái độc đáo của Kiếm Thế VNG
  1. Hệ Kim - Thiếu Lâm Đao Pháp

   Thảo luận về Thiếu Lâm Đao Pháp
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thiếu Lâm Đao Pháp Administrator, 8/4/16
   RSS
  2. Hệ Kim - Phái Quyền Tông

   Thảo luận về Quyền Tông
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Quyền Tông Administrator, 8/4/16
   RSS
  3. Hệ Kim - Phái Thiên Vương

   Thảo luận về Phái Thiên Vương
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thiên Vương Administrator, 8/4/16
   RSS
  4. Hệ Mộc - Phái Tinh Túc

   Thảo luận về phái Tinh Túc
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  5. Hệ Mộc - Ngũ Độc Đao Pháp

   Thảo luận về phái Ngũ Độc Đao
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Ngũ Độc Administrator, 18/7/16
   RSS
  6. Hệ Mộc - Phái Đường Môn

   Thảo luận về Phái Đường Môn
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Đường Môn Administrator, 8/4/16
   RSS
  7. Hệ Mộc - Minh Giáo

   Thảo luận về Phái Minh Giáo
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Minh Giáo Administrator, 8/4/16
   RSS
  8. Hệ Thủy - Tiêu Dao

   Thảo luận về Phái Tiêu Dao
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  9. Hệ Thủy - Đoàn Thị Kiếm

   Thảo luận về Phái Đoàn Thị
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Đoàn Thị Administrator, 8/4/16
   RSS
  10. Hệ Thủy - Nga My

   Thảo luận về Phái Nga My
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Nga My Administrator, 8/4/16
   RSS
  11. Hệ Thủy - Thúy Yên

   Thảo luận về Phái Thúy Yên
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thúy Yên Administrator, 8/4/16
   RSS
  12. Hệ Hỏa - Cổ Mộ Kiếm

   Thảo luận về Phái Cổ Mộ
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Cổ Mộ Administrator, 8/4/16
   RSS
  13. Hệ Hỏa - Thiên Nhẫn Đao

   Thảo luận về Phái Thiên Nhẫn
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thiên Nhẫn Administrator, 8/4/16
   RSS
  14. Hệ Hỏa - Cái Bang

   Thảo luận về Phái Cái Bang
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Cái Bang Administrator, 8/4/16
   RSS
  15. Hệ Thổ - Phái Toàn Chân

   Thảo luận về Phái Toàn Chân
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Toàn Chân Administrator, 8/4/16
   RSS
  16. Hệ Thổ - Võ Đang Khí

   Thảo luận về Phái Võ Đang
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Võ Đang Khí Administrator, 8/4/16
   RSS
  17. Hệ Thổ - Côn Lôn

   Thảo luận về Phái Côn Lôn
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Côn Lôn Administrator, 8/4/16
   RSS
 4. Tửu Quán

  Khu bàn luận, giao lưu, góp ý
  1. Khu Vực Bang Hội

   Khu vực bàn luận của bang hội kiếm thế vng
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Góp ý - Khiếu Nại

   Khu đăng đàn khiếu nại, góp ý với BQT
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   RSS
  3. Thảo luận chung

   Nơi anh em thảo luận, chém gió
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   30
   RSS